Velg en side

Stortinget har vedtatt endringer om grunnvann

Stortinget har vedtatt lovforslaget fra Olje- og energidepartementet om en ny bestemmelse i vannressursloven om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. I vår høringsuttalelse pekte Norsk Vann på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for...

Fradragsnekt på på vann- og avløpsanlegg

Skattedirektoratet har publisert et fellesskriv til skattekontorene 8. mai 2017 om merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg. Etter merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd kan utbyggere som utenfor næring...