Velg en side

Stortinget har vedtatt endringer om grunnvann

Stortinget har vedtatt lovforslaget fra Olje- og energidepartementet om en ny bestemmelse i vannressursloven om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. I vår høringsuttalelse pekte Norsk Vann på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for...