Velg en side

Dom i Ålesund

Ålesund ble saksøkt for kostnader knyttet til utbedring av avløpsanlegg i klausulert område. Saken gjaldt pålegg gitt etter forurensningsforskriften, der saksøker mente at pålegg skyldtes hensyn til drikkevannskilden. Ålesund kommune ble frifunnet. Les dommen...

Høyesterett behandler ikke Hias-dommen

I mars 2012 hadde Hias IKS et ukontrollert utslipp av over 30 000 kubikkmeter avløpsvann fra et overløp i en kum foran renseanlegget. Overløpet skyldtes en teknisk svikt ved en trykkmåler, som førte til at inntaksluken lukket seg delvis. Dette ble ikke fanget opp av...