Velg en side

Bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget...

Nye lover og forskrifter fra 2024

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap. Overvannshåndtering i byggesaker Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til...

Behandling av klage på tilknytningsgebyr

I sak 2021/3998 ber Sivilombudet en kommune om å behandle saken på nytt. Kommunen hadde avvist en klage på for høyt tilknytningsgebyr, uten formelt å behandle det som en avvisning med tilhørende klageadgang. Les om saken på Sivilombudets nettside...

Slamtømmegebyr kan likevel faktureres årlig

Se ny vurdering Avklaringer om fakturering av kommunale gebyr, Skattedirektoratet 16.01.2024 og omtale på va-finansiering.no. Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den...