Velg en side
Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du som jobber hos andelseier i Norsk Vann stille spørsmål til Norsk Vanns jurister her. Tilbudet gjelder bare for ansatte hos kommuner og selskap som er direkte medlem i Norsk Vann (ikke kommuner som er med via en driftsassistanse). Spørsmålene vil kunne bli sendt ut til deltakerne i vårt juridiske diskusjonsforum. Vi vil forsøke å svare innen en uke. Hvis svaret har generell interesse, vil det bli lagt ut i anonymisert form under “Tidligere stilte spørsmål”. Hvis du ønsker å bestille boka Vann- og avløpsrett kan du fylle ut og sende dette bestillingsskjemaet.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Medlem i Norsk Vann? (obligatorisk)
  JaNei

  Emne

  Hva vil du spørre om?