Velg en side

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du som jobber hos en andelseier i Norsk Vann stille spørsmål til Norsk Vanns jurister her. Tilbudet gjelder bare for ansatte hos kommuner og selskap som er direkte medlem i Norsk Vann (ikke kommuner som er med via en driftsassistanse). Vi vil som regel kunne gi deg svar innen en uke.

Hvis svaret har generell interesse, vil det bli lagt ut i anonymisert form under “Tidligere stilte spørsmål”.

Hvis du ønsker å bestille boka Vann- og avløpsrett kan du fylle ut og sende dette bestillingsskjemaet.