Velg en side

Spørsmål

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt gjennom å lete på nettsiden, kan du som jobber hos en av våre andelseiere stille spørsmål til våre jurister gjennom å trykke på «Noe å spørre om». Heidi og Elin vil prøve å svare på spørsmålene innen en uke. Heidi svarer i oddetallsuker og Elin i partallsuker.  Hvis svaret har generell interesse, vil det bli lagt ut i anonymisert form under «Tidligere stilte spørsmål».