Velg en side

EU-dom om Vanndirektivet

EU-domstolen har avsagt en ny dom om fortolkningen av vanndirektivet. Dommen handler om tillatelser til tiltak som kan medføre midlertidig, kortsiktig påvirkning av vannkvaliteten. Domstolen konkluderte med at når medlemsstatene vurderer om et tiltak er forenlig med...

Nye terskelverdier

Nye terskelverdier for 2022-2024 trådte i kraft 23. mars i år. For forsyningssektoren er den nye terskelverdien 4,5 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,1) og 56 millioner (tidligere 51,5) for bygge – og anleggskontrakter. Les mer på...