Velg en side

Bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget...

Nye lover og forskrifter fra 2024

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap. Overvannshåndtering i byggesaker Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til...

Endelig er veilederen til ledningsforskriften klar

Samferdselsdepartementet har endelig ferdigstilt og publisert en veileder til ledningsforskriften fra 2013. Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis ved oppfølging av ledningsforskriften. Den gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal...