Velg en side

Forskrifter

Gjeldende forskrifter deles inn i sentrale forskrifter og lokale forskrifter. Sentrale forskrifter gjelder for hele landet og utdyper lovteksten de er gitt med hjemmel i. Lokale forskrifter gjelder normalt for den enkelte kommune og gis av kommunestyret. Vi har lagt inn lokale forskrifter f.o.m. 2006 om:

  1. Vann- og avløpsgebyr
  2. Tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, privet m.v.
  3. Gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg
  4. Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Du finner loven(e) som hjemler den enkelte forskriften ved å klikke på «hjemmel» i dokumentet du kommer til.