Velg en side

Tematisk utdyping

Her finner du en tematisk utdyping innen vann- og avløpsrett på følgende områder:

  • Etablering av vann- og avløpsverk
  • Drift av anlegg
  • Offentlige anskaffelser
  • Selvkostveiledning
  • Norsk Vann rapporter
  • Overvann (NOU 2015:16)
  • Juridiske begreper
  • Foredrag

De tre første kapitlene er hentet fra Norsk Vann sin bok Vann- og avløpsrett, skrevet av Guttorm Jakobsen, assosiert partner i advokatfirmaet Haavind AS. Selvkostveildningen er skrevet av May Rostad, Kinei AS.

En referansegruppe har gitt innspill til kvalitetssikringen av innholdet. Referansegruppen har bestått av.

Gunnar Mosevoll, VA-leder i Skien kommune

Christen Ræstad, sivilingeniør, eget firma

Kjell Arne Reistad, tidligere kommuneadvokat i Lier kommune

Hans Tore Hoff, kommuneadvokat i Skedsmo kommune

Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Terje Wikstrøm, plansjef i Hias IKS

Dokumentene er utarbeidet på oppdrag av Norsk Vann. De er Norsk Vann sin eiendom, og det er ikke tillatt å kopiere fra disse uten samtykke fra Norsk Vann. Det presiseres at verken forfatterne eller Norsk Vann kan holdes ansvarlig for eventuelle feil, ufullstendigheter eller manglende oppdateringer av teksten.

Vi tar sikte på å oppdatere og eventuelt utvide utdypningene i takt med utviklingen av regelverk, rettspraksis og andre fortolkninger. Vi oppfordrer leserne til å gi oss tilbakemeldinger på behov for å videreutvikle dette.

Hvis du ønsker å bestille boka Vann- og avløpsrett kan du fylle ut og sende dette bestillingsskjemaet.