Velg en side

Om va-jus

På «va-jus.no» finner du rettskilder og tematisk utdyping av sentrale juridiske spørsmål på VA-området. Redaktør for nettportalen og koordinator for va-jus nettverket er Elin Riise i Norsk Vann.

Vet du hvor du vil lete i rettskildene, kan du trykke på «Rettkilder og regelverk». Dersom du har et tema du gjerne vil vite mer om, kan du gå inn via «Tematisk utdypning». Her finner du den elektroniske utgaven av boken Vann- og avløpsrett og selvkostveiledningen.

Du kan benytte søkefunksjonen for å finne fram gjennom å søke på ord.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du bruke fanen «Spørsmål og svar». Spørsmålet vil i såfall kunne bli sendt ut til alle som er med i vårt diskusjonsforum, og svar lagt ut på nettsiden i anonymisert form.

Paragraf og rør