Velg en side

Om va-jus

På va-jus.no finner du rettskilder og tematisk utdyping av sentrale juridiske spørsmål på VA-området. Redaktør for nettportalen er Elin Riise i Norsk Vann.

Vet du hvor du vil lete i rettskildene, kan du trykke på Rettkilder og regelverk. Dersom du har et tema du gjerne vil vite mer om, kan du gå inn via Tematisk utdypning. Her finner du den elektroniske utgaven av boken Vann- og avløpsrett.

Du kan benytte søkefunksjonen for å finne fram gjennom å søke på ord.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på gjennom å lete på nettsiden, kan du bruke fanen Spørsmål. Hvis du jobber hos en av våre andelseiere kan du stille spørsmål til våre jurister. De vil forsøke å svare på spørsmålet ditt innen en uke, Heidi besvarer spørsmål i oddetallsuker og Elin i partallsuker. Svar som kan være nyttige for flere, blir lagt ut på nettsiden i anonymisert form.

Paragraf og rør