Velg en side

Tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, privet m.v.

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 26, jf. §§ 30 tredje ledd og 34