Velg en side

Rettskilder og regelverk

Her finner du som jobber med vann- og avløp det du trenger for å finne fram til gjeldende regelverk og dommer på VA-feltet:

  • Lenker til de relevante lovene for deg som jobber med vann og avløp.
  • Lenker til forskriftene som utdyper lovtekstene.
  • Aktuelle rettsavgjørelser f fra både Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.
  • Forarbeidene til de sentrale lovene.
  • Lenker uttalelser om gjeldende rett fra Sivilombudet, Justisdepartementets lovavdeling og den øvrige forvaltningen.
  • Relevante internasjonale direktiver, konvensjoner og regelverk i de nordiske landene.
  • Lenker til relevante mandaterte standarder