Velg en side

Vann- og avløpsjuskonferanse

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns egen regi. Konferansen skal være på Clarion Hotel & Congress, Gardermoen 25.-26. november. Norsk Vann har fra i år valgt å avslutte samarbeidet med Tekna om Vann, avløp og nye...

På vei mot en vanntjenestelov

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til ni nye bestemmelser i vass- og avløpsanleggslova, blant annet om forholdet mellom kommunen som leverandør av vanntjenester og deres abonnenter. Forslaget er identisk med det direktoratet spilte inn til Klima- og...

Inndrivelse av tvangsmulkt

Det har vært vanskelig å følge opp status i saker om inndrivelse av tvangsmulkt, etter at kommunen har oversendt kravet til Statens innkrevingssentral (SI). Tvangsmulkt er et virkemiddel for å oppnå at mottakeren følger opp plikter i tråd med regelverket. For kommuner...