Velg en side

Bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget...

Nye lover og forskrifter fra 2024

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap. Overvannshåndtering i byggesaker Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til...