Velg en side

Nye lover og forskrifter fra 2024

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap. Overvannshåndtering i byggesaker Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til...

Slamtømmegebyr kan likevel faktureres årlig

Se ny vurdering Avklaringer om fakturering av kommunale gebyr, Skattedirektoratet 16.01.2024 og omtale på va-finansiering.no. Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den...