Velg en side

Bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget...

Behandling av klage på tilknytningsgebyr

I sak 2021/3998 ber Sivilombudet en kommune om å behandle saken på nytt. Kommunen hadde avvist en klage på for høyt tilknytningsgebyr, uten formelt å behandle det som en avvisning med tilhørende klageadgang. Les om saken på Sivilombudets nettside...