Velg en side

Vass- og avløpsanleggslova

Vass- og avløpsanleggslova

Relevante forskrifter, veiledninger m.m. for VA-sektoren:

Rettspraksis

Forarbeider

Kommuneloven

Regnskapsloven (for selskaper)

Retningslinjer, veiledninger, uttalelser, mm:

T-1157 lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskrift om kommunale vass og avløpsgebyr (NB gammelt!)