Velg en side

Vass- og avløpsanleggslova

Vass- og avløpsanleggslova

Alle sentrale forskrifter

Relevante forskrifter, veiledninger m.m:

Rettspraksis

Forarbeider

Selvkost:

Regnskapsloven (for selskaper)

KRS 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Foreningen for God kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Vannmålere

Retningslinjer, veiledninger, uttalelser, mm: