Velg en side

Vass- og avløpsanleggslova

Vass- og avløpsanleggslova

Alle sentrale forskrifter

Relevante forskrifter, veiledninger m.m:

Rettspraksis

Forarbeider

Norsk Vann: Veileder i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter

Svensk rapport om rettferdig fordeling av gebyr

Selvkost:

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS – transaksjoner mellom kommunen og selskapet, Kommunal- og distriktsdepartementet, 12.02.2024

Regnskapsloven (for selskaper)

KRS 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Foreningen for God kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Vannmålere

Retningslinjer, veiledninger, uttalelser, mm: