Velg en side

Selvkostveiledning

Her finner du Norsk Vanns nye veiledning for praktisering av selvkost. Veiledningen gir råd om hvordan dette kan gjøres innenfor rammen av selvkostbestemmelsen for sektoren (forurensningsforskriften § 16-1) og de generelle selvkostretningslinjene for kommunale betalingstjenester som trådte i kraft i januar 2015 (H-3/14).

Veiledningene har følgende målgrupper:

  • VA-ledere og fagfolk som jobber med tjenesteproduksjonen i kommuner og selskap som vi ha en grundig innføring i finansieringssystemet for tjenestene
  • Ansvarlige for utførelse og kontroll av regnskapsføring og selvkostberegninger (økonomi-ansvarlige, regnskapsførere, revisjoner) som ønsker konkret veiledning for hva som kan tas inn i beregningene og hvordan det skal utføres
  • Leverandører av programvareløsninger for selvkostberegningene som ønsker å tilpasse sine produkter til bransjens anbefalte praksis for beregninger, oppstillinger og dokumentasjon

Selvkostveiledningen er skrevet av May Rostad i Kinei AS. Det gjøres oppmerksom på at selvkostveiledningen er Norsk Vanns eiendom. Det er ikke anledning til å kopiere fra veiledningen uten samtykke fra Norsk Vann. Vi oppfordrer brukerne til å melde inn sine erfaringer med veiledningen og evt. behov for videreutvikling.

Norsk Vann rapport 210 Selvkostveiledning (pdf)