Velg en side

va-finansiering.no

På Norsk Vanns nye nettside va-finansiering.no finner du informasjon om finansiering av vann- og avløpstjenestene. Der ligger det råd om hvordan tjenestene kan finansieres innenfor rammen av selvkostbestemmelsen for sektoren i forurensningsforskriften § 16-1 og de generelle selvkostbestemmelsene i kommuneloven § 15-1 med tilhørende selvkostforskrift.