Velg en side

Andre maler

Disse malene er utarbeidet til prosjektrapporten Eierskap til stikkledninger:

Når private har behov for å legge ledninger over privat grunn, må de selv sørge for at retten blir tinglyst. Ved opprettelse eller endring av eiendom, skal slik rett være sikret etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 første ledd, annet punktum, før kommunen gir byggegodkjennelse.

Her finner du maler som er utarbeidet av andre enn Norsk Vann:

Krav om opparbeiding av hovedledninger ved rammetillatelse (Bergen kommune)

Krav om opparbeiding av hovedledninger ved igangsettingstillatelse (Bergen kommune)

Retningslinjer for påvisning av ledninger (Bergen kommune)

Maler utarbeidet av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV):

Du finner maler for myndighetsutøvelse etter forurensningsloven ift. avløp pånettsiden til Miljødirektoratet.