Velg en side

Lover

Stortinget vedtar, endrer og opphever lover, mens fagdepartementet gjerne utdyper lovteksten med forskrifter. Justisdepartementet har laget en veiledning om lov- og forskriftsarbeid.

På denne siden finner du de mest sentrale lovene for VA-sektoren. Du finner lenker til forskrifter til hver enkelt lov ved å klikke på «sentrale forskrifter» i lovdatadokumentet du kommer til. Vi har laget egne sider for lover som har flere relevante forskrifter og veiledninger. Disse finner du ved å klikke på lovens navn i «rullegardinet».

Opphevede lover