Velg en side

Vann- og avløpsgebyr

Gitt med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd.