Velg en side

Plan- og bygningsloven

Alle sentrale forskrifter til loven

Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter

Bygningsregelverket fra 1965 til i dag

Relevante forskrifter, rundskriv, veiledere  og uttalelser:

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) – byggeregler (oversikt)

Veileder til søknadsprosessen for private og offentlige VA-anlegg (Bergen)