Velg en side

Plan- og bygningsloven

Alle sentrale forskrifter til loven

Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter

 

 

Relevante forskrifter, rundskriv, veiledere  og uttalelser:

 

 

 

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) – byggeregler (oversikt)