Velg en side

Plan- og bygningsloven

Sentrale forskrifter til loven

Lovkommentar til plandelen

Bygningsregelverket fra 1965 til i dag

Relevante forskrifter

Rundskriv og veiledere

Uttalelser og klagesaker (alle tolkningsuttalelsene om plan- og bygningsrett fra KDD og JD finner du på regjeringen.no)

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) – byggeregler (oversikt)

Veileder til søknadsprosessen for private og offentlige VA-anlegg (Bergen)