Velg en side

Dommer

Høyesterett

Norges øverste domstol. Sakene blir normalt behandlet av fem dommere. Forhandlingen foregår som hovedregel muntlig og for åpne dører. Avgjørelsene offentliggjøres på domstolens nettsider.

Lagmannsrettene

De seks lagmannsrettene er ankeinstans for saker som er ført i tingrettene, og i noen tilfeller jordskifterettene. I tillegg behandler lagmannsrettene overskjønn.

Tingrettene

Tingrettene er de ordinære domstolene i første instans.

Voldgiftsretten

  • Ålesund – Dekning av kostnader for utbedring av avløpsanlegg