Forsvaret dømt til å betale for å ha forurenset svenske vannkilder med PFAS Den svenske Mark- och miljøoverdomstolen har dømt det svenske forsvaret til å betala erstatning på 37 millioner kroner til Uppsala Vatten och Avfall AB for å ha forurenset vannkilder med PFAS....