Miljødirektoratet som har justert kravene til utslipp av avløpsvann for både Gol og Hurdal kommuner, etter at kommunene klaget over vilkårene i vedtak om utslippstillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Les avgjørelsen for Gol kommune her. Fra vedtaket:...