Velg en side
Vann og avløpsrett

Lærebok

Er du blant dem som kommer hit for å kikke nærmere på boka Vann- og avløpsrett av Guttorm Jakobsen, så finner du den ved å klikke på bildet over.
standardbrev

Standardbrev

Disse sidene inneholder en rekke standardbrev som du kan bruke som mal for egne brev du sender ut til kommunens innbyggere.

Selvkostveiledning

Du finner også Norsk Vanns veiledning for praktisering av selvkost på disse sidene.

Krav om at abonnenter legger om eller utbedrer sin avløpsledning

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Savner du svar?

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Retningslinjer for klimatilpasning

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Veiledning for reguleringsplanlegging

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Veiledning til forsyningsforskriften

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Statens innkrevingssentral ender sine rutiner for inndrivelse av tvangsmulkt

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Endringer i ledningsforskriften iverksettes 1. januar

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Fra 1. juli må avledning av overvann være sikret før kommunen godkjenner oppføring av bygning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Ny byggteknisk forskrift (TEK 17) trer i kraft 1. juli

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Stortinget har vedtatt endringer om grunnvann

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Fradragsnekt på på vann- og avløpsanlegg

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Departementet følger ikke opp kravet om ferdigmelding

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar 2017

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Fra nyttår kan kommunal forsyningssektor igjen benytte forsyningsforskriften

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Rettskraftig dom om ansvar etter tilbakeslag

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Rettskraftig dom om gyldigheten av vedtak om å tilbakekalle utslippstillatelser

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Gebyr var ikke fullstendig foreldet og delvis sikret med legalpant

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Dom i Ålesund

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Endringer i byggesaksforskriften

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Justert gebyr for godkjenning/endringsgodkjenning av vannforsyningssystem

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Veileder for graving i kommunale veger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Drammen tingrett mente vannledning var privat

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Byggetillatelse kan ikke gis før vann og avløp er sikret

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Veileder til damsikkerhetsforskriften – Sikringstiltak ved vassdragsanlegg

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Høyesterett behandler ikke Hias-dommen

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Dimensjoner av lave fyllingsdammer – ny forvaltningspraksis

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Endringer i arbeidsmiljøforskrifter

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Justert gebyr for godkjenning/endringsgodkjenning av vannforsyningssystem

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Overvann er tatt inn på miljøkommune.no

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Endringer i geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Vann, avløp og nye rettsregler 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Kommunale bedrifter kan fritas fra eiendomsskatt

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Ny avklaring om erstatningsansvar etter tilbakeslag av avløpsvann

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Høyesterett har fortolket NS 8406:2009

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Vass- og kloakkavgiftslova gjaldt også i Sverige

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Forskrift til vegloven § 32

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Tilknytningsgebyret kan graderes etter boligens areal

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Tillegg til retningslinjer om flomberegninger

For å gjøre det enkelte og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett foreslo Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og olje- og energidepartementet 6. juni i år å endre ledningsforskriften (forskrift til vegloven § 32). Endringene trer i...

Enighet om anskaffelsesdirektivene

For å gjøre det enkelte og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett foreslo Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og olje- og energidepartementet 6. juni i år å endre ledningsforskriften (forskrift til vegloven § 32). Endringene trer i...

Ny veileder fra NVE

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Tømming av slammavskillere

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Lansering av miljøkommune.no

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Endring av eierskap til stikkledninger i Stavanger

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Høyesterett mener kommunen har legalpant for utgifter til drift av avløpsanlegg

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Informasjon om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Norsk Vann var svært positive til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å ta inn en ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd som ble sendt på høring 5. juli 2016. Forslaget samsvarte med den praksisen en del kommuner allerede følger: Der...

Klageinstans for vedtak fra IKS

Norsk Vann var svært positive til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å ta inn en ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd som ble sendt på høring 5. juli 2016. Forslaget samsvarte med den praksisen en del kommuner allerede følger: Der...

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Oppdatert veiledning til byggereglene

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Ny veileder til damsikkerhetsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Utsettelse av fristen for regionalt overvåkningsprogram

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Miljøverdepartementet presiserer ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

KRD utdyper vilkårene for tilknytningsplikt

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Strømledningseier dømt til å flytte ledninger

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

VA-gebyrets faste ledd kan beregnes etter boligareal

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Vern av drikkevannet foran byggesøkers behov

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Norsk Vann gir partshjelp til Nordre Land kommune

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Kloakkutslipp fra båter

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Nye håndhevelsesregler for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Er grøfter avløpsanlegg?

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Huseiers ansvar etter politivedtektene

Rådet for den europeiske union vedtok 11. februar 2014 tre nye direktiver for offentlige anskaffelser, og sluttet seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Direktivene gjelder for konsesjonskontrakter, offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor...

Streng avgjørelse mot veieiere

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Ny høyesterettsdom om forurensingsloven § 24a

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

Andelsvannverk ikke skattepliktig

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

Støtte til Rana kommune i selvkostspørsmål

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

MD uttaler seg om drikkevannsforskriften § 4

Rådet for den europeiske union vedtok 11. februar 2014 tre nye direktiver for offentlige anskaffelser, og sluttet seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Direktivene gjelder for konsesjonskontrakter, offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor...

Forbruketvistutvalget med uttalelse om vannleveranse

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

Nye retningslinjer for beregning av selvkost i løpet av året

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

Ny veiledning om offentlige anskaffelser

I NVEs notat fra 27.01.2014 utdyper direktoratet hvordan dameiere kan gjennomføre følsomhetsanalyser, og når det er aktuelt. I følge NVE gir følsomhetsanalyser et bedre bilde av hvor mye den potensielle usikkerheten i flomberegninger påvirker damsikkerheten....

Fornybardirektivet en del av EØS-avtalen

I NVEs notat fra 27.01.2014 utdyper direktoratet hvordan dameiere kan gjennomføre følsomhetsanalyser, og når det er aktuelt. I følge NVE gir følsomhetsanalyser et bedre bilde av hvor mye den potensielle usikkerheten i flomberegninger påvirker damsikkerheten....

Ny folkehelselov

Kommunal - og moderniseringsdepartementet fastsatte 19. juni ny byggteknisk forskrift (TEK 17) med ikrafttredelse 1. juli. Forskriftsteksten er blitt justert i tråd med Norsk Vanns høringsuttalelse på enkelte punkter, mens det meste fra høringsutkastet er opprettholdt...

Tilsynsavgiften for vannverk avviklet

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg. Samferdselsdepartementet  fastsatte...