Velg en side

Tillatelse til utslipp og tiltak

Her finner du mal for tillatelse til utslipp og tiltak for avløpsanlegg mindre enn 50 pe. Vi har utarbeidet en tilhørende informasjonsfolder og sjekkliste.

Både malen og tilhørende veiledning er utarbeidet for å tilfredsstiller alle regelverk som kommunen skal ivareta, når den skal behandle en søknad om tillatelse til utslipp og byggetiltak.

Det er nødvendig at kommunen gjør egne tilpasninger. Særlig gjelder dette for bruk av vilkår. Listen som er utarbeidet, med forslag til vilkår, er ikke uttømmende. Kom gjerne med innspill til andre vilkår som bør være med på listen. Kom gjerne med innspill til øvrige behov for justeringer også, både for mal, sjekkliste og informasjonsfolder.