Velg en side

Utslippstillatelse

Her finner du mal for utslippstillatelse for avløpsanlegg mindre enn 50 pe. Vi har utarbeidet en tilhørende informasjonsfolder og sjekkliste.

Både utslippstillatelse og tilhørende veiledning er utarbeidet for å tilfredsstiller alle regelverk som kommunen skal ivareta, når den skal behandle en utslippssøknad.

Det er nødvendig at kommunen gjør egne tilpasninger. Særlig gjelder dette for bruk av vilkår. Listen som er utarbeidet, med forslag til vilkår, er ikke uttømmende. Kom gjerne med innspill til andre vilkår som bør være med på listen. Kom gjerne med innspill til øvrige behov for justeringer også, både for utslippstillatelse, sjekkliste og informasjonsfolder.