Velg en side

Gebyr for saksbehandling og kontroll

Myndigheten til å fastsette forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll er på noen områder delegert til kommunen i forurensningsforskriften § 11-4.

«Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a

Se Norsk Vanns veiledning på norskvann.no.

Nedenfor finner du de lokale forskriftene som ligger Lovdata (innholdet er ikke kvalitetssikret av oss):