Velg en side

Juridiske begreper

  • Force majeure – ekstraordinære hendelser som ikke er under menneskelig kontroll
  • Culpa (skyld ved uaktsomhet)
  • RT – Norsk Rettstidende. Trykte avgjørelser fra Høyesterett.
  • RG – Rettens Gang. Trykte avgjørelser fra lagmannsrett og tingrett.

Juridisk ordliste fra Jusstorget.