Velg en side

Forvaltningen og Sivilombudet

Her finner du rundskriv, retningslinjer, veiledninger og uttalelser fra departementene, direktoratene, Sivilombudsmannen, KOFA, Skatteklagenemda og forbrukertvistutvalget. Tolkningsuttalelser fra fagdepartementene og lovavdelingen er samlet på regjeringen.no. Kommunens myndighet og plikt etter forurensningsloven er beskrevet i Rundskriv T-5/98.

Departementene

Rundskriv, retningslinjer og veiledere:

Uttalelser:

Kommunal- og distriktsdepartementet:

Klima- og miljødepartementet:

Justisdepartementet

Direktoratene

Direktoratet for byggkvalitet:

Miljødirektoratet:

Mattilsynet:

Folkehelseinstituttet:

NVE:

DSB:

 Skattedirektoratet:

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen gjennom å behandle klager fra borgerne, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Sivilombudsmannen gir uttrykk for sine meninger i form av en uttalelse. Det er blant annet mulig å søke på saker som gjelder «renovasjon, feiing, vann og avløp».

Veileder om begrunnelser

Innsynsguide

Statsforvalterne

Andre veiledninger og uttalelser fra forvaltningen

KOFA:

Skatteklagenemda:

Forbrukertvistutvalget:

  •  Klage på vannleveranse 10.11.2011 Sak 11/1262