Velg en side

Forvaltningen og Sivilombudsmannen

Her finner du rundskriv, retningslinjer, veiledninger og uttalelser fra departementene, direktoratene, Sivilombudsmannen, KOFA, Skatteklagenemda og forbrukertvistutvalget. Miljøverndepartementet har laget en egen veiviser i miljølovverket som viser hvem som er myndighet etter de ulike lovene.

Departementene

Rundskriv, retningslinjer og veiledere:

 

Uttalelser:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Klima- og miljødepartementet:

Justisdepartementets Lovavdeling gir juridiske råd til fagdepartementer og Regjering:

Direktoratene

Direktoratet for byggkvalitet:

 

Miljødirektoratet:

 

Mattilsynet:

 

Folkehelseinstituttet:

 

NVE:

 

DSB:

 

 Skattedirektoratet:

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen gjennom å behandle klager fra borgerne, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Sivilombudsmannen gir uttrykk for sine meninger i form av en uttalelse. Det er blant annet mulig å søke på saker som gjelder «renovasjon, feiing, vann og avløp».

Fylkesmannen

Andre veiledninger og uttalelser fra forvaltningen

KOFA:

 

Skatteklagenemda:

 

Forbrukertvistutvalget: