Velg en side

Mandaterte standarder

Standarder er dokumenter som definerer tekniske krav eller kvalitetskrav som eksisterende eller fremtidige varer, produksjonsprosesser eller tjenester skal oppfylle. Det er frivillig å benytte standarder. Standarder er resultatet av samarbeid mellom industri, myndigheter og andre aktører som har interesse av å delta.

Mandaterte standarder er laget på oppdrag fra EU-kommisjonen (EU-direktiv) for å regulere forholdet mellom produsenter og myndighetene. Det finnes en europeisk standardiseringsorganisasjon (CEN) og en internasjonal organisasjon for standardisering (ISO). Det er frivillig for Norge å fastsette internasjonale standarder som Norsk Standard.

Det finnes i tillegg «frivillige» standarder som gir uttrykk for en oppnådd enighet mellom flere parter (herunder myndigheter). Disse er ikke utarbeidet på oppdrag av myndighetene.

Organisasjonen Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og er Norges medlem i CEN og ISO. De utarbeider norske standarder på bakgrunn av alle europeiske og mange internasjonale standarder.

Gjennom nettsidene er det mulig å søke etter og bestille standarder.

Oversikt over de mest relevante standarder innen kommunalteknikk (1,2mb) per mai 2005 delt inn i følgende områder:

 1. Administrasjon og ledelse
 2. Avfall og gjenvinning
 3. Offentlig bygg og eiendom
 4. Brann, sikkerhet og beredskap
 5. Plan- og byggesak
 6. Parker, idrett og grøntanlegg
 7. Stedfestet informasjon (kart og geodata)
 8. Vannforsyning og avløp
 9. Veg og samferdsel

Tre standarder som kan bestilles fra ISO:

 •  ISO 24510:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users.
 • ISO 24512:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services
 • ISO 24511:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services