Velg en side

I sak 2021/3998 ber Sivilombudet en kommune om å behandle saken på nytt. Kommunen hadde avvist en klage på for høyt tilknytningsgebyr, uten formelt å behandle det som en avvisning med tilhørende klageadgang.

Les om saken på Sivilombudets nettside (https://www.sivilombudet.no/uttalelser/behandling-av-klage-pa-tilkoblingsgebyr/).