Velg en side

NOU 2015:16

I overvannsutvalgets utredning NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder Som problem og ressurs finner du blant annet en gjennomgang av gjeldende rett knyttet til ansvaret for å håndtere overvann.