Velg en side

Informasjonsbrosjyre for sanering av områder

Når kommunen skal legge nye ledninger eller sanere eksisterende ledninger i et område er god informasjon til innbyggerne av vesentlig betydning for de berørte. Denne brosjyren kan være et utgangspunkt for informasjonen som gis til innbyggerne. Arbeidet med å legge ledninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 (jf. byggtesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr. 8), med mindre plan- og bygningsmyndigheten særskilt har unntatt dette tiltaket. Det innebærer at kommunen må sende nabovarsel til de berørte.

Brosjyre om legging av nye ledninger