Velg en side

Forsvaret dømt til å betale for å ha forurenset svenske vannkilder med PFAS Den svenske Mark- och miljøoverdomstolen har dømt det svenske forsvaret til å betala erstatning på 37 millioner kroner til Uppsala Vatten och Avfall AB for å ha forurenset vannkilder med PFAS....

Ny veileder fra NVE

NVE har utarbeidet en ny veileder til damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om melding til NVE om ulykke og uønsket hendelse. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter i § 7-11 krav om innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg...