Velg en side

Slik beskriver professor Thor Falkanger ved det juridiske fakultet i Oslo boken Vann- og avløpsrett.

Boken ble utgitt av Norsk Vann høsten 2010 og er skrevet av Guttorm Jakobsen, assosiert partner i advokatfirmaet Haavind AS. Professor Falkanger skriver følgende i Lov og Rett nr 8, 2011: "Arbeidet fremstår for meg som den rene skattkiste med sitt vell av informasjon som presenteres i en sober form. Her er ikke bare omtale av lov, forarbeider, rettspraksis og rettslitteratur, men også tallrike henvisninger til rundskriv, veiledninger mv. fra offentlige instanser så vel som redegjørelse for forvaltningspraksis – altså materiale som ikke alltid er lett tilgjengelig." Les hele omtalen her.

Innholdet i boken er lagt inn under fanen "Tematisk utdyping".

Du kan bestille boken ved å fylle ut bestillingsskjema.