Velg en side

NVE har utarbeidet en ny veileder til damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om melding til NVE om ulykke og uønsket hendelse.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter i § 7-11 krav om innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg . Formålet med bestemmelsen er å bidra til at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Veileder til damsikkerhetsforskriften – Melding om ulykke eller uønsket hendelse beskriver hva som skal meldes til NVE og rutinene for dette.

Veilederen er i første rekke rettet mot den ansvarlige for vassdragsanlegg og det personell som har oppgaver i forbindelse med å gi NVE informasjon om vassdragsanlegg. Dette omfatter leder, vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedsfortredende VTA.