Velg en side

Vedlegg 1 til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet er endret fra 01.01.2015.

Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5

Godkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 530
Godkjenning av vannforsyningssystem (omfattende)  57 655
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 530
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem (omfattende) 28 8300