Velg en side

Ny veiledning om offentlige anskaffelser

KS Advokatene har, med økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet, utarbeidet en enkel veileder som skal vise hvor kommunenes handlingsrom ligger. Veilederen tar opp to problemstillinger: 1. Hvilket handlingsrom har kommunene når de...

MOVAR IKS fikk medhold i KOFA

Eurofins Norsk Miljøanalyse AS klaget inn MOVAR IKS til KOFA etter at de ble avvist fra tilbudskonkurransen om oppdrag på anskaffelse av laboratorietjenster for analysering av vann- og slamprøver. Bakgrunnen for MOVAR sin avvisning av Eurofins fra...