Velg en side

Den svenske Mark- och miljøoverdomstolen har dømt det svenske forsvaret til å betale 37 millioner kroner til Uppsala Vatten och Avfall AB for å ha forurenset vannkilder med PFAS. Dommen er nå anket til den svenske Høyesterett. Årsakssammenhengen mellom PFAS-forurensningen og forsvarets bruk av brannskum som inneholder PFAS var et sentralt tvistetema. Mark- og miljøoverdomstolen kom, i motsetning til til mark- og miljødomstolen, til at det var dokumentert PFAS-forurensningen hadde spredt seg, via grunnvannet, til kommunens vannkilde.

Kommunens krav var 215 millioner og ytterligere fremtidig kostnadsdekning, til sammen over 250 millioner. Til Cirkulation uttaler tidligere sjef i Uppsala Vatten och Avfall, Ida Hellrup, at det viktigste likevel er at dommen slår fast at forsvaret er ansvarlig for forurensningen. Domstolen ville ikke fastsette erstatning for fremtidige skader, fordi det innebar for stor usikkerhet. Hun mener dommen kan være viktig for andre kommuner som har fått forurenset drikkevannskilder.