Velg en side

Ny veileder fra NVE

NVE har utarbeidet en ny veileder til damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om melding til NVE om ulykke og uønsket hendelse. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter i § 7-11 krav om innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg...

Tømming av slammavskillere

Informasjonsfolderen om utkobling av slamavskillere er blitt oppdatert. Teksten om kommunens tømmeplikt var misvisende, fordi den viste til at eiere av slamavskillere som var tilknyttet offentlig nett selv var ansvarlig for tømming. Dette er nå korrigert....

Er grøfter avløpsanlegg?

Christen Ræstad tenker litt høyt i forlengelsen av HR-dommen: Min oppsummering: 1. Det viktigste med dommen er at GRØFTER, dvs Åpne avløpsanlegg, inngår i definisjonen av avløpsanlegg. Støtte for dette i dommen: Pkt...