Velg en side

Stavanger kommune overtok eierskapet til stikkledninger ut av offentlig vei i 2012. Dette  er blitt positivt mottatt og bare 8 av ca 35 000 eiendomseiere reserverte seg mot overtakelsen.Et spørsmålet kommunen måtte ta stilling til, var om det måtte gjennomføres en formell overtakelse overfor hver enkelt eiendomseier, eller er det var mulig å gjennomføre dette på en enklere måte.

Hvis eiendomseierne ble fratatt noe, ville det være nødvendig med en formalisert overtakelse. I såfall måtte kommunen inngå avtaler med hver enkelt eiendomseier, noe som ville bli en tid- og arbeidskrevende prosess.

En kommunal overtakelse av private stikkledninger ut av offentlig vei ble vurdert utelukkende å redusere eiendomseiernes ansvar og økonomiske risiko. Kommunen mente derfor det var tilstrekkelig å ha eierskap til stikkledningen som årets spesialtema i forbindelse med serviceavtalen som ble sendt til alle eiendomseiere. Kommunen ville der be de som ikke ønsket kommunal overtakelse om å gi tilbakemelding. I tillegg ville de ha en kunngjøring i lokalavisene.

Her finner du en kort beskrivelse av prosjektet per mars 2013 og sakframleggene.