Velg en side

Eurofins Norsk Miljøanalyse AS klaget inn MOVAR IKS til KOFA etter at de ble avvist fra tilbudskonkurransen om oppdrag på anskaffelse av laboratorietjenster for analysering av vann- og slamprøver.

Bakgrunnen for MOVAR sin avvisning av Eurofins fra tilbudskonkurransen var at Eurofins ikke oppfylte et obligatorisk og ufravikelig kvalifikasjonskrav om positiv arbeidskapital (sum omløpsmidler minus sum kortsiktig gjeld). Klagenemda mente ikke kvalifikasjonskravet var i strid med regelverket og heller ikke at skjønnet ifm fastsettelsen var usaklig, vilkårlig eller kvalifisert urimelig. Les KOFA sin avgjørelse her.