Velg en side

Regjeringen la 11.11.2011 fram et forslag til endringer i lov om anskaffelser og kommuneloven.

I følge departementets pressemelding innebærer forslaget skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene er også ment å skulle bekjempe grove brudd på regelverket, særlig kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser. Les lovforslaget her.