Velg en side

KS Advokatene har, med økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet, utarbeidet en enkel veileder som skal vise hvor kommunenes handlingsrom ligger.

Veilederen tar opp to problemstillinger:

1. Hvilket handlingsrom har kommunene når de ønsker å samarbeide om utøvelse av tjenester?

2. Hvor er kommunens handlingsrom når anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse?