Velg en side

Veiledning for reguleringsplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Veileder for graving i kommunale veger

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gjennomført et krevende arbeid med å utarbeide en veileder for ledninger i kommunale veier. Veilederen bygger på bestemmelsene i Veglovens §32 med tilhørende forskrift og er laget med sikte på å kunne brukes i alle landets...