Velg en side

Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak Endringene gjelder bl.a.: Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4) Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9) Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse...

Endringer i arbeidsmiljøforskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning innebærer blant annet nytt krav i § 7-1 siste ledd om både...