Velg en side

Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak Endringene gjelder bl.a.: Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4) Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9) Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse...

Endringer i arbeidsmiljøforskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning innebærer blant annet nytt krav i § 7-1 siste ledd om både...

Endringer i geodataforskriften

Endringen i geodataforskriften innebærer utdypende dataspesifikasjoner for 34 tema som er omfattet av EUs INSPIRE-direktiv om europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Endringen får ingen umiddelbare konsekvenser for vannbransjen, så lenge det nasjonale...

Forskrift til vegloven § 32

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg. Samferdselsdepartementet  fastsatte...