Velg en side

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. (ledningsregistreringsforskriften) ble fastsatt 18.12.2020 og vil tre i kraft juli 2021 samtidig med plan- og bygningsloven § 2-3. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for ledningsinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2022. Departementet har også publisert sine merknader til forskriften.

Se nærmere omtale på regjeringen.no.