Velg en side

Behandling av klage på tilknytningsgebyr

I sak 2021/3998 ber Sivilombudet en kommune om å behandle saken på nytt. Kommunen hadde avvist en klage på for høyt tilknytningsgebyr, uten formelt å behandle det som en avvisning med tilhørende klageadgang. Les om saken på Sivilombudets nettside...