Velg en side

Påslipp fra basseng og badestamp

I våre retningslinjer for utslipp fra svømmebasseng og badestamper har vi skrevet at utslipp med volum > 5 m3 til kommunalt nett skal søkes unngått. Vi ønsker ikke å frakte store mengder vann med badevannskvalitet til rensing. Har vi anledning til å nekte påslipp...

Kan vi kreve avtale om henting av frityrfett?

Har vi hjemmel til pålegge virksomheter å inngå en skriftlig avtale med et godkjent renovasjonsfirma om å hente frityrfettet, slik at det ikke havner i bekk, sjø eller i avløpsnettet? Jeg tenker først og fremst på § 7 fjerde ledd i forurensningsloven. Har skjønt at...

Videresalg av vann fra vannverket

En nabo ønsker å se på muligheten for å selge flaskevann fra vårt vannverk. Har dere noen råd å gi kommunen i den forbindelse? 30.01.2020 Kommunens leveranse av behandlet drikkevann til en abonnent, som igjen ønsker å tappe dette og selge som flaskevann, behandles i...

Stans av tvangsmulkt ved tvangssalg

Vi har sendt ut to fakturaer på en løpende tvangsmulkt til en huseier som ikke har fulgt opp vårt pålegg om å knytte bygningen til kommunal avløpsledning. Eiendommen skal nå legges ut for tvangssalg. Kan vi stoppe å sende ut flere fakturaer om tvangsmulkt når vi vet...