Velg en side

Hvor store endringer kan vi gjøre i en forskrift før denne må legges ut på ny høring og nytt politisk vedtak. Dersom vi endrer forskriften vi har i dag med å ta inn flere definisjoner, må vi da ha høringsrunde?

04.02.2020

Utredningsplikten, forhåndsvarsler og uttalelser fra interesserte (høring) for forskrifter følger av forvaltningsloven § 37. Etter bokstav c) kan forhåndsvarsling utelates dersom det må anses «åpenbart unødvendig». Begrepet «åpenbart unødvendig» tyder på at det skal mye til. Det skal ikke bare vurderes som unødvendig, det må i tillegg være «åpenbart» at det er unødvendig.

Noen endringer kan ha så liten praktisk betydning at det ikke vil være noe poeng i å gjennomføre forhåndsvarsling, eksempelvis kan det gjelde for endringer i saksbehandlingsforskrifter.

Selv om kommunen regner med at de berørte vil støtte forslaget, kan de berørte likevel ønske mer omfattende liberalisering, forbud eller pålegg, eller ha synspunkter på hvordan endringen bør utformes og gjennomføres. Og det kan også være andre enn de direkte berørte som vil uttale seg, eksempelvis Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund eller miljøvernorganisasjoner.

I følge Jan Fridthjof Bernt må varsling og høringsbehandling kunne unnlates etter § 37 fjerde ledd bokstav c, hvis det er åpenbart at innholdet av forskriften ikke kan endres eller påvirkes.

Jeg antar at dere ikke har fått delegert adgang til å foreta endringer i den lokale forskriften, slik at alle endringer (små og store) må behandles i kommunestyret.

Kategorier Diverse