Velg en side

Har vi hjemmel til pålegge virksomheter å inngå en skriftlig avtale med et godkjent renovasjonsfirma om å hente frityrfettet, slik at det ikke havner i bekk, sjø eller i avløpsnettet? Jeg tenker først og fremst på § 7 fjerde ledd i forurensningsloven. Har skjønt at frityrfett ikke går under betegnelsen «avfall», bl.a. fordi det er gjenvinnbart.

30.01.2020

Etter forurensningsforskriften § 15A-4 kan kommunen sette krav om at virksomheter har fettavskiller. I tillegg kan kommunen sette tilhørende vilkår, som kan være at virksomheten inngår en skriftlig avtale med et godkjent renovasjonsfirma om å hente frityrfettet. Et slikt vilkår må oppfylle formålene som skal sikres i bestemmelsen nummer 1) – 5). Dere kan begrunne vilkåret med at en slik avtale er nødvendig for å sikre at driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres.

Kategorier Diverse