Velg en side

I våre retningslinjer for utslipp fra svømmebasseng og badestamper har vi skrevet at utslipp med volum > 5 m3 til kommunalt nett skal søkes unngått. Vi ønsker ikke å frakte store mengder vann med badevannskvalitet til rensing. Har vi anledning til å nekte påslipp og kreve søknad om dispensasjon dersom etablering av lokal løsning ikke lar seg gjøre?

30.01.2020

Forholdet til eksisterende abonnenter er regulert gjennom kommunens abonnementsvilkår og eventuelle avtaler som dere har inngått i forbindelse med at de fikk knytte seg til de kommunale ledningene.

For nye abonnenter vil kommunen kunne sette egne vilkår, men det er viktig å huske at de forvaltningsrettslige prinsippene om forholdsmessighet og likebehandling.

I følge KS sine standardiserte abonnementsvilkår punkt 3.11 skal unormalt store eller støtvise påslipp av avløpsvann ved tømming av bassenger som overstiger det dere godkjente da dere innvilget søknaden om tilknytning, ha særskilt tillatelse.

Kategorier Diverse