Velg en side

Virkeområde for forurensningsforskriften

Kapittel 12 regulerer utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe.  I sin sertifisering av minirenseanlegg godkjenner Sintef anlegg fra 5 pe-50 pe som anlegg etter...

Varsling om avstenging av vannet

Når vi rehabiliterer vannledninger må vi etablere provisorisk vann til tilknyttede abonnenter. I den forbindelse må vannet kobles fra i noen timer. Vanligvis sender vi ut et informasjonsbrev to dager i forveien hvor vi varsler om vannavstengingen . Hvilken hjemmel kan...

Krav om høring ved endringer i lokal forskrift

Hvor store endringer kan vi gjøre i en forskrift før denne må legges ut på ny høring og nytt politisk vedtak. Dersom vi endrer forskriften vi har i dag med å ta inn flere definisjoner, må vi da ha høringsrunde? 04.02.2020 Utredningsplikten, forhåndsvarsler og...